O HRE

90 minút, v ktorých sa skupina 3-5 hráčov ocitne v strede najväčšieho sídliska na Slovensku v dome – v divnom dome.
V tomto dome žila v prenájme ešte donedávna mladá rodina svoj kľudný život.
V dome zostali zariadené izby, odostlaná postieľka v detskej izbičke…..

Hra je založená na princípoch PChier “room escape” s pridaním mysterióznych a unreality prvkov.

Dôležité je nezabudnúť: DOSTAŤ SA VON, NEMUSÍ STAČIŤ!

ČO SO SEBOU

Predovšetkým MOZOG, bez tohto orgánu s ktorým dokážete aj trochu pracovať sa z domu určite nedostanete.
Pohodlné oblečenie.

PRAVIDLÁ

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške.

Herný priestor sa nachádza v priestoroch starého domu zo 60tych rokov, preto je dôležité mať na pamäti špecifiká ako obmedzené priestory, strmé schodisko,… Hráči akceptujú dané herné podmienky.

Vzhľadom na mysteriózne prostredie a efekty neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.

Celý herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.

Hru môžte kedykoľvek ukončiť ukázaním tabuľky KONIEC do kamery.

Každý hráč súhlasí so vstupom do domu na vlastné riziko.

Pavúky, hady ani iná háveď sa v hre CIELENE nenachádza.

Otvorené denne

Vstup do domu je umožnený každé dve hodinu

Rezervácie

telefonicky na
0908 828 141

emailom na


Nájdete nás aj na facebooku.
zazito.ooo